Bild1
Bild2
Bild3
Bild4
Bild5
Bild6
Bild7
Bild8
Bild9
Bild11
Bild12
Bild13
Bild14


Vi erbjuder produkter baserade på vår erfarenhet inom

  • Elnätssimuleringar, reläskyddsanalys, utbildning, tekniska seminarier och undervisning.

    Exempel på utförda studier av Nelec: elkraftnät i Burkina Faso, pumpstation och cementfabrik i Senegal.
  • Entreprenörskurser tillsamman med Focus Business School International
  • Uppdrag i internationella utvecklingsprojekt och program.

  • Offerter för ett simuleringsverktyg, ARENE™, utvecklat av Electricité de France (EDF), och användarutbildning.

  • Offerter för ekonomiskt och tekniskt hållbara sjukhus från PX Dev Nordic AB Sweden Pansanté.

  • Offerter för produkter för förnybar energi och solcellsprodukter tillsammans med våra affärspartners.

Kontakta Nelec 

 
 
 
 

Please contact Nelec
c/o Nimmersjö
Eriksbergsvägen 7 B
641 32  KATRINEHOLM
Sweden

Cliquez pour voir :